תנאים כלליים - ליסינג לפרטיים 

1. מקדמה בסך - 8,900 ש“ח .

2. תשלומים חודשיים כמפורט בהצעה - 36 חודשים .

3. אופציה בתום התקופה  -בכפוף לעמידת הלקוח בכל התחייבויות :

    - שדרוג הרכב לרכב חדש לתקופה חדשה .

    - רכישת הרכב בעלות של 50% ממחיר מחירון הרכישה ( צמוד לממד).

4. כל התנאים הינם בכפוף לבדיקה ואישור הגורם המממן.

5. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 052-7954433 או במשרדי אקסל.ליס ברחובדרך משה דיין  28 ,יהוד.

כל הדרכים ליצור איתנו קשר . נוהגים אחרת.

דרך משה דיין  28  , יהוד 5645014  ISRAEL 

טלפון: 052-7954433

  • Grey Facebook Icon