fbpx
*החל מ

1,525

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

סיאט ארונה

1.0ל' TSI, אוטומט 115 כ"ס, 5 דל', STYLE

מחיר מחירון
₪111,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪111,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

104,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪7,900 כולל מע״מ

סיאט ארונה

1.0ל' TSI, אוטומט 115 כ"ס, 5 דל', STYLE

*החל מ

1,525

לחודש כולל מע”מ

סיאט ארונה

1.0ל' TSI, אוטומט 115 כ"ס, 5 דל', STYLE

מקדמה
₪7,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪111,900 כולל מע”מ
*תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 8,900₪ . תנאי ההצעה יכולים להשתנותבהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

1,500

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

מחיר מחירון
₪143,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪143,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

143,890

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪10 כולל מע״מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

*החל מ

1,500

לחודש כולל מע”מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

מקדמה
₪10 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪143,900 כולל מע”מ
תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 48 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 10% מערך הרכב המוזמן. תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,465

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

סקודה קודיאק

1.5 TSI ,Business אוט' DSG7

מחיר מחירון
₪171,990 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪171,990 כולל מע״מ
המחיר שלנו

169,768

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪2,222 כולל מע״מ

סקודה קודיאק

1.5 TSI ,Business אוט' DSG7

*החל מ

2,465

לחודש כולל מע”מ

סקודה קודיאק

1.5 TSI ,Business אוט' DSG7

מקדמה
₪2,222 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪171,990 כולל מע”מ
*תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 8,900₪ . תנאי ההצעה יכולים להשתנותבהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

1,685

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

פיאט דוקאטו מבצע

מימון מלא 100%

מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪0 כולל מע״מ
המחיר שלנו

0

כולל מע"מ
חיסכון של: כולל מע״מ

פיאט דוקאטו מבצע

מימון מלא 100%

*החל מ

1,685

לחודש כולל מע”מ

פיאט דוקאטו מבצע

מימון מלא 100%

מקדמה
כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
*החל מ

1,999

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

קיה נירו LX

נירו LX 1.6 הייברידי אוטומטי

(כולל יחידת פלאג-אין)

מחיר מחירון
₪149,990 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪149,990 כולל מע״מ
המחיר שלנו

135,500

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪14,490 כולל מע״מ

קיה נירו LX

נירו LX 1.6 הייברידי אוטומטי

(כולל יחידת פלאג-אין)

*החל מ

1,999

לחודש כולל מע”מ

קיה נירו LX

נירו LX 1.6 הייברידי אוטומטי

(כולל יחידת פלאג-אין)

מקדמה
₪14,490 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪149,990 כולל מע”מ
*תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 8,900₪ . תנאי ההצעה יכולים להשתנותבהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,155

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו דיזל URBAN

מחיר מחירון
₪153,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪153,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

146,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪7,900 כולל מע״מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו דיזל URBAN

*החל מ

2,155

לחודש כולל מע”מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו דיזל URBAN

מקדמה
₪7,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪153,900 כולל מע”מ
*תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 8,900₪ . תנאי ההצעה יכולים להשתנותבהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,260

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו בנזין  TOP

מחיר מחירון
₪159,990 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪159,990 כולל מע״מ
המחיר שלנו

152,090

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪7,900 כולל מע״מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו בנזין  TOP

*החל מ

2,260

לחודש כולל מע”מ

קיה ספורטאז'

1.6 טורבו בנזין  TOP

מקדמה
₪7,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪159,990 כולל מע”מ
*תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 8,900₪ . תנאי ההצעה יכולים להשתנותבהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
WhatsApp chat
דילוג לתוכן