fbpx
*החל מ

2,850

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

מרצדס SPRINTER 519

 ואן ארוך גבוה 5 טון

כשר העמסה 2290 ק"ג

מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪0 כולל מע״מ
המחיר שלנו

-10

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪10 כולל מע״מ

מרצדס SPRINTER 519

 ואן ארוך גבוה 5 טון

כשר העמסה 2290 ק"ג

*החל מ

2,850

לחודש כולל מע”מ

מרצדס SPRINTER 519

 ואן ארוך גבוה 5 טון

כשר העמסה 2290 ק"ג

מקדמה
₪10 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 60 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת ללא מקדמה . תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,310

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

קיה K2500

דיזל ידני 2.5 רשיון ב'

מחיר מחירון
₪169,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪169,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

169,890

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪10 כולל מע״מ

קיה K2500

דיזל ידני 2.5 רשיון ב'

*החל מ

2,310

לחודש כולל מע”מ

קיה K2500

דיזל ידני 2.5 רשיון ב'

מקדמה
₪10 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪169,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 48 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 10% מערך הרכב המוזמן. תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,820

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

רנו טראפיק

VAN L1H1 דיזל אוט'

מחיר מחירון
₪234,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪234,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

234,890

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪10 כולל מע״מ

רנו טראפיק

VAN L1H1 דיזל אוט'

*החל מ

2,820

לחודש כולל מע”מ

רנו טראפיק

VAN L1H1 דיזל אוט'

מקדמה
₪10 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪234,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 48 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. העיסקה מחושבת עם מקדמה בגובה של 10% מערך הרכב המוזמן. תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
WhatsApp chat
דילוג לתוכן