fbpx
*החל מ

1,550

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

כל סוגי המסחריות במבצע!

מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪0 כולל מע״מ
המחיר שלנו

0

כולל מע"מ
חיסכון של: כולל מע״מ

כל סוגי המסחריות במבצע!

*החל מ

1,550

לחודש כולל מע”מ

כל סוגי המסחריות במבצע!

מקדמה
כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מגוון רכבים מסחריים בליסינג מימוני ובתנאי מימון מיוחדים מחירי רכישה מיוחדים תנאי ההצעה יכולים להשתנות. בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

1,500

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

מחיר מחירון
₪143,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪143,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

119,900

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪24,000 כולל מע״מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

*החל מ

1,500

לחודש כולל מע”מ

סיטרואן ברלינגו LIVE

1.5. ידני. 75 כ"ס

מקדמה
₪24,000 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪143,900 כולל מע”מ
* *תנאים נוספים : המחירים אינם כוללים אגרת רישוי ,עלות העברת בעלות ואביזרי מיגון. הרכב הינו רכב חדש "0 ק"מ".ניתן לקבל מימון של 100% לביצוע הרכישה . כל התנאים כפופים למלאי היבואן ומותנים בבדיקת אשראי. התנאים עלולים להשתנות בהתאם לדרישות הגוף המממן.
*החל מ

1,690

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

פיאט דוקאטו חדש לקנייה

מימון מלא 100%

מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪0 כולל מע״מ
המחיר שלנו

0

כולל מע"מ
חיסכון של: כולל מע״מ

פיאט דוקאטו חדש לקנייה

מימון מלא 100%

*החל מ

1,690

לחודש כולל מע”מ

פיאט דוקאטו חדש לקנייה

מימון מלא 100%

מקדמה
כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

1,590

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

פיג'ו בוקסר 100% מימון

BOXER 3500KG 2.0L 130hp

מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪0 כולל מע״מ
המחיר שלנו

0

כולל מע"מ
חיסכון של: כולל מע״מ

פיג'ו בוקסר 100% מימון

BOXER 3500KG 2.0L 130hp

*החל מ

1,590

לחודש כולל מע”מ

פיג'ו בוקסר 100% מימון

BOXER 3500KG 2.0L 130hp

מקדמה
כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪0 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 60 חודשים. ללא הגבלת ק"מ. התשלומים אינם כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן. תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

פיג'ו בוקסר

קצר/נמוך דיזל ידני  2.0L 130hp

 

מחיר מחירון
₪264,420 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪264,420 כולל מע״מ
המחיר שלנו

198,420

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪66,000 כולל מע״מ

פיג'ו בוקסר

קצר/נמוך דיזל ידני  2.0L 130hp

 

*החל מ

לחודש כולל מע”מ

פיג'ו בוקסר

קצר/נמוך דיזל ידני  2.0L 130hp

 

מקדמה
₪66,000 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪264,420 כולל מע”מ
* *תנאים נוספים : המחירים אינם כוללים אגרת רישוי ,עלות העברת בעלות ואביזרי מיגון. הרכב הינו רכב חדש "0 ק"מ".ניתן לקבל מימון של 100% לביצוע הרכישה . כל התנאים כפופים למלאי היבואן ומותנים בבדיקת אשראי. התנאים עלולים להשתנות בהתאם לדרישות הגוף המממן.
*החל מ

3,640

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

פיג'ו בוקסר חדש לקנייה

ארוך/גבוה 3500KG L3-H2 Blue

מחיר מחירון
₪281,970 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪281,970 כולל מע״מ
המחיר שלנו

211,970

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪70,000 כולל מע״מ

פיג'ו בוקסר חדש לקנייה

ארוך/גבוה 3500KG L3-H2 Blue

*החל מ

3,640

לחודש כולל מע”מ

פיג'ו בוקסר חדש לקנייה

ארוך/גבוה 3500KG L3-H2 Blue

מקדמה
₪70,000 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪281,970 כולל מע”מ
* *תנאים נוספים : המחירים אינם כוללים אגרת רישוי ,עלות העברת בעלות ואביזרי מיגון. הרכב הינו רכב חדש "0 ק"מ".ניתן לקבל מימון של 100% לביצוע הרכישה . כל התנאים כפופים למלאי היבואן ומותנים בבדיקת אשראי. התנאים עלולים להשתנות בהתאם לדרישות הגוף המממן.
*החל מ

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

קיה סטוניק

סטוניק 1.0 טורבו אוט' LX

 

מחיר מחירון
₪117,500 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪117,500 כולל מע״מ
המחיר שלנו

105,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪12,500 כולל מע״מ

קיה סטוניק

סטוניק 1.0 טורבו אוט' LX

 

*החל מ

לחודש כולל מע”מ

קיה סטוניק

סטוניק 1.0 טורבו אוט' LX

 

מקדמה
₪12,500 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪117,500 כולל מע”מ
* *תנאים נוספים : המחירים אינם כוללים אגרת רישוי ,עלות העברת בעלות ואביזרי מיגון. הרכב הינו רכב חדש "0 ק"מ".ניתן לקבל מימון של 100% לביצוע הרכישה . כל התנאים כפופים למלאי היבואן ומותנים בבדיקת אשראי. התנאים עלולים להשתנות בהתאם לדרישות הגוף המממן.
WhatsApp chat
דילוג לתוכן