fbpx
*החל מ

2,550

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

טויוטה CHR

1.8 אוט' HYBRID C-ITY

מחיר מחירון
₪145,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪145,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

138,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪7,900 כולל מע״מ

טויוטה CHR

1.8 אוט' HYBRID C-ITY

*החל מ

2,550

לחודש כולל מע”מ

טויוטה CHR

1.8 אוט' HYBRID C-ITY

מקדמה
₪7,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪145,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים.התוכנית מוגבלת בק“מ שנתי עד 20000 ק“מ לשנה. התשלומים כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים . התשלום כולל :ביטוחים לנהגים מעל גיל 24 ושנתיים רשיון, שירותי אחזקה וטיפולים תקופתיים ומיגון . המחיר אינו כולל אגרת רישוי.תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

4,000

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

טויוטה RAV4

HYBRID E-MOTION

מחיר מחירון
₪210,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪210,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

199,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪11,900 כולל מע״מ

טויוטה RAV4

HYBRID E-MOTION

*החל מ

4,000

לחודש כולל מע”מ

טויוטה RAV4

HYBRID E-MOTION

מקדמה
₪11,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪210,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים.התוכנית מוגבלת בק“מ שנתי עד 20000 ק“מ לשנה. התשלומים כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים . התשלום כולל :ביטוחים לנהגים מעל גיל 24 ושנתיים רשיון, שירותי אחזקה וטיפולים תקופתיים ומיגון . המחיר אינו כולל אגרת רישוי.תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

5,650

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

טויוטה לנד קרוזר

TS 7 LWB

מחיר מחירון
₪319,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪319,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

300,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪19,900 כולל מע״מ

טויוטה לנד קרוזר

TS 7 LWB

*החל מ

5,650

לחודש כולל מע”מ

טויוטה לנד קרוזר

TS 7 LWB

מקדמה
₪19,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪319,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים.התוכנית מוגבלת בק“מ שנתי עד 20000 ק“מ לשנה. התשלומים כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים . התשלום כולל :ביטוחים לנהגים מעל גיל 24 ושנתיים רשיון, שירותי אחזקה וטיפולים תקופתיים ומיגון . המחיר אינו כולל אגרת רישוי.תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

2,590

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

טויוטה קורולה

1.8 אוט' HYBRID SENSE

מחיר מחירון
₪139,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪139,900 כולל מע״מ
המחיר שלנו

132,000

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪7,900 כולל מע״מ

טויוטה קורולה

1.8 אוט' HYBRID SENSE

*החל מ

2,590

לחודש כולל מע”מ

טויוטה קורולה

1.8 אוט' HYBRID SENSE

מקדמה
₪7,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪139,900 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים.התוכנית מוגבלת בק“מ שנתי עד 20000 ק“מ לשנה. התשלומים כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים . התשלום כולל :ביטוחים לנהגים מעל גיל 24 ושנתיים רשיון, שירותי אחזקה וטיפולים תקופתיים ומיגון . המחיר אינו כולל אגרת רישוי.תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
*החל מ

1,390

לחודש + מע"מ

לחודש כולל מע"מ

סיטרואן 3-C

C-3 1.2  110 כ"ס FEEK אוט'

מחיר מחירון
₪102,990 כולל מע”מ
מחיר מחירון: ₪102,990 כולל מע״מ
המחיר שלנו

94,090

כולל מע"מ
חיסכון של: ₪8,900 כולל מע״מ

סיטרואן 3-C

C-3 1.2  110 כ"ס FEEK אוט'

*החל מ

1,390

לחודש כולל מע”מ

סיטרואן 3-C

C-3 1.2  110 כ"ס FEEK אוט'

מקדמה
₪8,900 כולל מע”מ
מחיר מחירון
₪102,990 כולל מע”מ
* תנאים מסחריים כלולים : תקופת העסקה 36 חודשים. התשלומים כוללים מע"מ וייגבו באמצעות הוראת קבע. המחירים צמודים למדד המחירים . התשלום אינו כולל : ביטוח ,אחזקה שוטפת ואינו כולל אגרות רישוי. תנאי ההצעה יכולים להשתנות בהתאם לדרישות הגורם המממן ולאחר בדיקת אשראי.
WhatsApp chat
דילוג לתוכן